DSC01674

Een NGO wordt niet zomaar een bedrijf

De politiek vindt dat er meer moet worden gekeken naar het bedrijfsleven bij noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. Een onderneming vraagt echter een andere bedrijfsvoering dan een NGO gewoon is. Gefaseerde omvorming van organisatieonderdelen naar ‘profit centers’ met een commerciële focus kan perspectief bieden.

Minister Lilian Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) gaf onlangs aan de ze ontwikkelingssamenwerking op de schop wil nemen. Het moet efficiënter, innovatiever.  NGO’s (Niet Gouvernementele Organisaties) moeten wat haar betreft meer samenwerken met, en leren van het bedrijfsleven. Een goede suggestie. Werd het bedrijfsleven tot een decennium geleden nog vaak mede gezien als boosdoener van wantoestanden in ontwikkelingslanden, steeds meer (nood)hulporganisaties werken momenteel samen met het bedrijfsleven om hun sociale doelen te bereiken. Ze starten een investeringsfonds voor bedrijfsinitiatieven in arme landen, zijn actief met start ups in ontwikkelingslanden of vormen zichzelf zelfs om tot sociale onderneming.